Register

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก [ nage-zozer.com ]

  • 1. เมื่อทีมงานพบเห็นผู้เล่นใช้โปรแกรมช่วยเล่น ทีมงานมีสิทธิอำนาจในการแบนผู้เล่นนั้น
  • 2. ห้ามผู้เล่นตั้งชื่อตัวละครที่มีความหมาย คล้าย/เหมือน ทีมงาน มีโทษถึงระงับไอดีถาวร
  • 3. ผู้เล่นที่พยายามทำให้เซิร์ฟเวอร์เสื่อมเสียไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม มีโทษถึงระงับไอดีถาวร
  • 4. ในการสมัคร ต้องใช้ E-mail ที่สามารถส่งหลักฐานต่างๆได้จริง เพื่อขอทำการกู้ รหัสกลับ
  • 5. เมื่อเข้าเล่นแล้ว เราถือว่าผู้เล่นนั้นได้อ่านกฎและข้อยอมรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

รหัสผ่านต้องมีมากกว่า 8 และน้อยกว่า 16 ตัวอักษร

กรุณายืนยันรหัสผ่านให้เหมือนกับรหัสผ่านในช่องด้านบน

กรุณาระบุที่อยู่อีเมลของคุณ ที่สามารถติดต่อได้จริง

กรุณาใส่รหัสลับเป็นตัวเลขเท่านั้น 4 หลัก และโปรดเก็บรักษารหัสลับนี้เอาไว้ให้ดีเพราะช่วยในการกู้ข้อมูลต่างๆ